15189 EĞİTİMİ
15189 Tıbbi Laboratuvarlar Kalite ve Yeterlilik Eğitimi 26-30 Eylül 2016 tarihlerinde Laboratuvarımızda düzenlenmiştir.
Su Mikrobiyolojisi Eğitimi
Laboratuvarımızda 13-15 Ekim 2015 tarihlerinde Uygulamalı Su Mikrobiyolojisi Uygulamalı Eğitimi düzenlenmiştir.
17025 Eğitimi
17025 Laboratuvarların Yeterlilik Şartları Standardı ve İç Tetkik Eğitimi 29 Eylül - 2 Ekim tarihlerinde düzenlenmiştir.